gallery/logo layh am

  Պլաստիկի օգտագործման նվազեցում

  ՀԱՏՈՒԿ ՏԵՍԱԿԻ ԾԱՌԵՐԻ ՏՈՒՆԿ

  ՄԱՔՈՒՐ ՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՕԴ

  ՕԴԻ ՖԻԼՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ

  Խոշոր քաղաքներոՒմ օդի աղտոտվածոՒթյան ռիսկերը նվազեցնելու ոՒղիներ

   

  Խոշոր քաղաքները, որպես մարդկանց խիտ բնակության վայրեր, որոշակի ռիսկ են գործադրում շրջակա միջավայրի վրա, ինչպես նաև ստեղծում են որոշակի անմիջապես մարդկային համայնքի ներսում:
  Աշխարհում կա բնակչության խտության շարունակական աճ, որը ձգտում է հարմարեցնել շրջակա միջավայրը սեփական կարիքների համար:
  Այս ամենը, իր հերթին, ազդում է մարդկանց առողջության վրա, հանգեցնում է վարակիչ հիվանդությունների, ալերգիաների, մաշկի հիվանդությունների, մկանային-ոսկրային համակարգի հիվանդությունների, սրտանոթային, քաղցկեղի հիվանդությունների դեպքերի աճի:
  Այս խնդրի մանրակրկիտ դիտարկմամբ, գոյություն ունի ուղղակի և անվիճելի կապ շրջակա միջավայրի ռիսկային դեպքերի աճի և աղտոտման, մթնոլորտային օդի, խմելու ջրի, գյուղմթերքների և այլնի միջև:
  Պետք է հիշել, որ բոլորի, առանց բացառության, վերը թվարկված հիվանդությունների անմիջական պատճառը բնապահպանական անբարենպաստ պայմանների առկայությունն է:
  Անհնար է չհամաձայնել, որ կանաչապատմամբ մեծ տարածքների առկայությունը կարող է էապես բարելավել խոշոր քաղաքների էկոլոգիական իրավիճակը:
  Այս մարտահրավերների դեմ պայքարելու համար ՝ շատ արդյունավետ միջոցներ են նոր այգիների ստեղծման գործընթացը:
  Բույսերի փշատերև ներկայացուցիչները առավել նպատակահարմար են այս գործողությունների համար:
  Գիհը կամ գիհին մշտադալար փշատերև թփերի և ծառերի տեսակ է:
  Այնտեղ, որտեղ տնկվում է գիհը, օդը շատ ավելի մաքուր է, ամեն օր մեկ հեկտար գիհին արտադրում է 30 կգ ֆիտոնսիդներ: Սա բավարար է մեծ քաղաքի մթնոլորտը ախտածիններից մաքրելու համար:
  Բարեբախտաբար, բնության մեջ կա այս տեսակների ահռելի քանակություն ՝ սկսած փոքր սողացող տեսակից, վերջացրած ծառի նման գիհով մինչև 10-15 մ բարձրությամբ: 
  Այս բույսերի տեսակների մեծ մասը առանձնանում է երաշտի դիմացկունությամբ և սողանքների ամրացմամբ, ինչը հատկապես կարևոր է Հայաստանի խոշոր քաղաքների և Մայրաքաղաքի  համար: 
  Բաց քարքարոտ լանջերի առկայությունը քաղաքում (Երևան) և նրա շրջակայքներում փոշու աղբյուր է, ինչը նույնպես ոչ միայն անցանկալի է, այլև մեծացնում է բնակչության հիվանդացության ռիսկը, քանի որ այս փոշին պարունակում է ծանր մետաղների հետքեր, ռադիոակտիվ տարրեր և այլ քիմիական միացություններ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում բնակչության առողջության վրա:
  Այսպիսով, օգտագործելով այս արժեքավոր բույսի զանազան տեսակները, կարելի է ոչ միայն վերականգնել քաղաքային լանդշաֆտը, այլև էապես բարելավել մեծ քաղաքների (մասնավորապես ՝ Երևանը) էկոլոգիական իրավիճակը, և դա իր հերթին անշուշտ դրական կազդի մեր քաղաքների տնտեսական իրավիճակի և հասարակական կյանքի համար:

  Կանաչ Շրջակա
   
  Միջավայր
  ՄԱՔՈՒՐ ՕԴ